Venstre – alt du skal vide om det politiske parti

Venstre er det ældste, politiske parti i det danske folketing. Udover er at være partiet, der har eksisteret i flest år, er den liberale gruppe også ét af de mest toneangivende partier, der er på Christiansborg. 

Herunder kan du lære Venstre bedre at kende. Du får svar på, hvilket menneskesyn partiet har, og du får oplysninger om, hvordan partiet i sin tid blev stiftet.

Historien bag

Da Den Danske Grundlov blev skabt i år 1849, fandtes der ingen politiske partier herhjemme. Grundloven kom til på baggrund af medlemmers personlige erfaringer og holdning til samfundstemaer. Det er derfor, der i Grundloven stadig står, at medlemmerne af Folketinget kun er bundet af deres overbevisninger. 

Da Danmark var blevet et demokrati, kom det hurtigt til at påvirke, hvordan medlemmerne af Lands- og Folketinget samarbejdede og diskuterede. Det blev kutyme for mange medlemmer at begynde at samle sig i grupper med andre medlemmer, som delte deres politiske overbevisninger. 

Disse grupperinger fandt sted udenfor Christiansborg, dels fordi der dengang var meget lydt i den gamle bygning, og dels fordi grupperne ikke havde officiel anerkendelse til at eksistere. 

Det var først, da Folketinget flyttede til Fredericiagade (efter Christiansborgs brand i 1884), at de politiske grupper begyndte at blive anerkendt. Efter flytningen blev der plads til, at medlemmer kunne mødes uden at frygte for, at andre på den anden side af væggen kunne lytte med. De politiske grupperinger blev anerkendt som partier, da Folketinget flyttede tilbage til Christiansborg i 1918. 

Dannelsen af partiet 

Venstre blev stiftet i år 1870. Navnet kom til som et signal om, at medlemmerne i det første, politiske parti lagde sig imod Højres politik. Højre var et konservativt parti, som særligt tilgodeså vilkårene hos godsejere i Danmark samt den rigeste del af befolkningen. Højre blev kritiseret for at give for mange fordele og goder til de mennesker, som i forvejen ejede mest og nød godt af deres privilegier. 

Medlemmerne, der ønskede at lægge sig mod Højres politik, samledes sig i én gruppe, og de havde fokus på at skabe mere velstand hos den almindelige del af befolkningen. I starten hed Danmarks udbryderparti “Bondevennernes Selskab”, der meget tydeligt fortæller om, hvilke mennesker der var med i gruppen. Hovedparten var bønder, og op igennem årene har Venstre haft flere statsministre, som også var bønder.

Menneskesynet

Siden partiet blev stiftet og til nu har Venstre bygget på det liberale menneskesyn. Det handler om, at ethvert menneske bærer ansvaret for eget liv – på godt og på ondt. Hvis et menneske fratages magten over eget liv, eller hvis friheden til at træffe beslutninger på egne vegne fjernes, vil det føre til ansvarsløshed og oplevelse af mangel på værdi.

Betingelsen for at mennesker kan og vil tage valg for dem selv kommer af, at samfundet giver dem mulighed for det. Det gode samfund er ét, hvor alle yder en indsats og bidrager efter evne. 

Når mennesket har sin personlige frihed, og når det får mulighed for at bestemme over eget liv, vil det naturligt få lyst til at gøre en indsats for samfundet – som vil skabe merværdi. Måden at hjælpe samfundets svageste mennesker på sker ved at give frihed til de mennesker, som kan klare sig selv.

Vestre i dag

I dag er partiet med det liberale menneskesyn et moderne parti med hovedbestyrelse, vælgerforening, kommuneforening, regions- og kredsbestyrelse. Partiet har medlemmer i alle dele af Danmark, og det har en ungdomsafdeling, hvor de yngste medlemmer organiserer sig. I år 2020 havde partiet knap 31.000 medlemmer på landsplan, hvilket er iblandt den største tilslutning af alle politiske partier i Folketinget. 

Det liberale parti er det næststørste, der sidder i Folketinget (det største er Socialdemokratiet). Venstre har mange frivillige, der hjælper folketingsmedlemmer og nye kandidater, når der føres valgkamp før kommunalvalg, regionsrådsvalg eller folketingsvalg. 

Det er ikke kun på den nationale scene, at det liberale bondeparti har indflydelse. Danmark har 14 folketingsmedlemmer, der også er en del af Europa-parlamentet. Af de 14 medlemmer kommer 4 fra Venstre.

Partiet har sin egen hjemmeside, hvor det blandt andet er muligt at tilmelde sig som frivillig. På hjemmesiden kan der læses portrætter af den siddende formand, og du kan dykke ned i beskrivelser af både ordfører og folketingskandidater. Derudover er det moderne parti også at finde på de sociale medier såsom Facebook, Instagram og Twitter. 

Organisering

Alle danske partier har deres måde at organisere sig på. Når det kommer til det liberale parti, ser organiseringen sådan ud:

 • Vælgerforening
            Alle medlemmer er tilknyttet en lokal vælgerforening, som matcher bopælen. Det er i vælgerforeningerne, at hovedparten af alle aktiviteter finder sted. I de kommuner, hvor partiet har flest medlemmer, er der flere vælgerforeninger, der har frihed til at kunne mødes, som de bestemmer.
 • Kommuneforening 
            I kommunerne med flere vælgerforeninger er der en kommuneforening. Kommuneforeningens primære opgave er at arbejde på det kommunalpolitiske niveau. 
 • Regions- og kredsbestyrelse
            Rundt om i landet er der bestyrelser, der står for organiseringen af medlemmer forud for både folketingsvalg og regionsrådsvalg. Det er medlemmer af kommuneforeningerne, der sidder med i bestyrelserne. 
 • Hovedbestyrelsen
            Det er Venstres hovedbestyrelse, de fleste mennesker kender til. Formanden for partiet bliver automatisk den øverste person i hovedbestyrelsen. Derudover findes der også en kasserer, en næstformand, formændene for regions- og kredsbestyrelserne samt repræsentanter der sidder med i Europaparlamentet.

Landsmøde 

I slutningen af hvert år afholder det liberale parti sit årlige landsmøde. Det er forskelligt, hvor dette landsmøde afvikles i landet. Der deltager normalt flere tusinde medlemmer fra hele landet samt ordfører og folketingskandidater, og der holdes taler og arrangeres underholdning. Formålet med landsmødet er at skabe sammenhæng i partiet, da de lokale medlemmer til dagligt kun mødes med øvrige partimedlemmer i deres vælgerforening. 

Landsmødet er mediedækket, og det sker ofte, at formanden for partiet kommer med et nyt udspil eller en markant vinkel på en aktuel samfundsdebat. Alle deltagere til landsmødet har lov til at dele oplevelser fra begivenheden på de sociale medier. Dette giver befolkningen samt frivillige medlemmer af partiet mulighed for at følge med i, hvilke taler der holdes, og hvad de handler om.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *